Missie en Visie

Wij volgen de missie en visie van Voedselbanken Nederland.

 Missie

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat gratis en uitsluitend met vrijwilligers.

Visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen mensen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Wij doen dit zonder oordeel over geloof, ras, afkomst of situatie.

Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.