Voedselbank Nuenen, ons verhaal

‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’

We verstrekken verkregen voedsel aan de mensen in Nuenen die dit het hardst nodig hebben.

We doen dat gratis en uitsluitend met vrijwilligers.

Heb je vragen, neem contact met ons op.

Wil je helpen?

Cijfers in Nuenen

ca. 830

mensen leven beneden de armoedegrens (CBS 2019)

waarvan

ca. 225

kinderen tot en met 12 jaar

1

Voedselbank Nuenen

met

22

vrijwilligers

55.000

voedsel producten zijn in 2021 verstrekt

waarmee

100

mensen zijn geholpen