Beleidsplan 2021 – 2022

Stichting Voedselbank Nuenen

Beleidsplan 2021-2022

Het beleid van Voedselbank Nuenen is gericht op het verstrekken van voedselhulp aan mensen in de gemeente Nuenen die dit het hardst nodig hebben, het voorkomen van verspilling van goed voedsel en het bestrijden van (verborgen) armoede. Wij verstrekken verkregen voedsel gratis en doen dat uitsluitend met vrijwilligers. Het voedsel wordt gedoneerd door derden. Het is onze uitdrukkelijke bedoeling gezond voedsel te verstrekken en dat zo eerlijk mogelijk te verdelen. Wij zijn neutraal en onafhankelijk en zijn transparant in onze verantwoording.

Om dit te realiseren werken wij nauw samen met onze overkoepelende organisatie, de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, en met de voedselbanken in de omringende gemeenten. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door voedseldonaties van lokale supermarkten en winkels. Vanuit het distributiecentrum Eindhoven krijgen wij producten van landelijke leveranciers. Jaarlijks is er een inzamelactie bij de lokale supermarkten. Van de gemeente Nuenen ontvangen wij jaarlijks subsidie. Verder zijn wij afhankelijk van giften van kerkelijke en andere instellingen, bedrijven, stichtingen en verenigingen, de lokale middenstand, goede-doelen-fondsen en particulieren. Voor de (nabije) toekomst reserveren wij geld voor het betalen van de huur van ons distributiecentrum, de vervanging van onze bus met koelinstallatie en om de continuïteit van onze activiteiten ook in de komende jaren te waarborgen.

Huishoudens die in aanmerking komen voor voedselhulp, worden naar ons doorverwezen door hulpverlenende instanties zoals maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Maar mensen kunnen natuurlijk ook op eigen initiatief aankloppen. Aanmelding voor een voedselpakket begint bij het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname) in Nuenen die de aanvraag doorstuurt naar onze voedselbank. Bij de intake en ook regelmatig daarna wordt getoetst of het besteedbaar inkomen voldoet aan de (landelijke) normen.
De voedselhulp is bedoeld als tijdelijke noodvoorziening die maximaal 3 jaar wordt verstrekt.
De pakketten worden wekelijks op woensdagmiddag uitgereikt vanuit ons centraal gelegen distributiepunt. Wij verstrekken de hulp via samengestelde pakketten, dus niet door middel van een supermarktmodel. Men krijgt een verantwoord en gevarieerd pakket, voldoende voor zo’n 3 à 4 dagen. Naast voedsel verstrekken wij ook non-food. Elk pakket bevat tussen de 25 en 35 producten, waarvan wekelijks ca. 25% lokaal is opgehaald en nog eens ca. 25% via landelijke distributie. Ca. 50 % ontvangen wij via onze jaarlijkse inzamelactie bij supermarkten eind juni.

Wij werken volgens het motto ‘geen pakket zonder traject’. Met traject wordt bedoeld dat klanten, naast voedselhulp vanuit ons, ook andere hulpverlening vanuit derden krijgen, met als doel dat ze weer op eigen benen kunnen staan (bijv. schuldhulpverlening). Het betreft dus andere hulp die door derden wordt aangeboden. Wij controleren ook regelmatig of dat gebeurt.