backgroundANBI-gegevens Stichting Voedselbank Nuenen

De Stichting Voedselbank Nuenen is een door de fiscus erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan de Stichting Voedselbank Nuenen vallen hierdoor onder de fiscale regels voor aftrekbaarheid
van de belasting.
Contactgegevens:
        Postadres :  Berg 22C, 5671CC Nuenen
        e-mail :         secretarisvbnuenen@gmail.com
        tel.                040-283 5148
RSIN-nummer : 819128314

De Stichting Voedselbank Nuenen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17217429.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:      Klik hier

Het beloningsbeleid:
de Stichting Voedselbank Nuenen werkt uitsluitend met vrijwilligers;
er zijn geen betaalde krachten in dienst.

Doelstelling
De Stichting Voedselbank Nuenen heeft ten doel:
   a. het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen;
   b. het tegengaan van verspilling van goed voedsel;
   c. het bestrijden van (verborgen) armoede


Jaarverslag incl. financiële verantwoording 2020:      Klik hier
Stichting Voedselbank Nuenen

Beleidsplan 2021-2022

Het beleid van Voedselbank Nuenen is gericht op het verstrekken van voedselhulp aan mensen in de
gemeente Nuenen die dit het hardst nodig hebben, het voorkomen van verspilling van goed voedsel en
het bestrijden van (verborgen) armoede.
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.
Het voedsel wordt gedoneerd door derden. Het is onze uitdrukkelijke bedoeling zoveel mogelijk gezond
voedsel te verstrekken en dat zo eerlijk mogelijk te verdelen.
Wij zijn neutraal en onafhankelijk en zijn transparant in onze verantwoording.

Om dit te realiseren werken wij nauw samen met onze overkoepelende organisatie, de Vereniging van
Nederlandse Voedselbanken, en met de voedselbanken in de omringende gemeenten. Ons werk wordt mogelijk
gemaakt door voedseldonaties van lokale supermarkten en winkels. Vanuit het distributiecentrum Eindhoven
krijgen wij producten van landelijke leveranciers en er is een jaarlijkse inzamelactie bij de lokale supermarkten.
Verder zijn wij afhankelijk van giften van kerkelijke- en andere instellingen, bedrijven, stichtingen en
verenigingen, de lokale middenstand, goede-doelen fondsen en particulieren.
Van de gemeente Nuenen ontvangen wij jaarlijks subsidie.
Voor de toekomst reserveren wij geld voor het betalen van de huur van ons distributiecentrum, de vervanging van
onze bus met koelinstallatie en om de continuïteit van onze activiteiten ook in de komende jaren te waarborgen.

Huishoudens die in aanmerking komen voor voedselhulp worden naar ons doorverwezen door hulpverlenende
instanties zoals maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Maar mensen kunnen natuurlijk ook op eigen
initiatief aankloppen.
Aanmelding voor een voedselpakket begint bij het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname) in Nuenen die
de aanvraag doorleidt naar onze voedselbank. Bij de intake en ook regelmatig daarna wordt getoetst of
het besteedbaar inkomen voldoet aan de (landelijke) normen.
De voedselhulp is bedoeld als tijdelijke noodvoorziening die maximaal 3 jaar wordt verstrekt.
De pakketten worden wekelijks op woensdagmiddag uitgereikt vanuit ons centraal gelegen distributiepunt.
Wij verstrekken de hulp via samengestelde pakketten, dus niet door middel van een supermarktmodel.
Men krijgt een verantwoord en gevarieerd pakket, voldoende voor zo’n 3 à 4 dagen. Naast voedsel verstrekken
wij ook non-food. Elk pakket bevat tussen de 25 en 35 producten, waarvan ca. 25% lokaal is opgehaald, nog eens
ca. 25% via landelijke distributie en ca. 50 % via onze jaarlijkse inzamelactie bij supermarkten eind juni.

Wij werken volgens het motto ‘geen pakket zonder traject’. Met traject wordt bedoeld dat klanten,
naast voedselhulp vanuit ons, ook andere hulpverlening vanuit derden krijgen, met als doel dat ze weer op
eigen benen kunnen staan (bijv. schuldhulpverlening). Het betreft dus andere hulp die door derden wordt
aangeboden. Wij controleren ook regelmatig of dat gebeurt.


Home
Aanmelden + info
*ANBI*
Sponsors
Vrijwilligers
Jaarverslag
Archief
Voedselveiligheid
Privacyverklaring
Integriteit en Vertrouwenspersonen
Contact