backgroundAanmelding voor noodhulp van de Voedselbank Nuenen kunt U doen door te bellen naar onderstaand nummer, of langs te gaan op onderstaand adres.
U wordt vervolgens uitgenodigd voor een ' intake-gesprek' .
Dan worden uw financiën getoetst volgens landelijke criteria.
Bij een eventuele toekenning krijgt u eens per week een aanvullend voedselpakket, dat goed is voor 3 à 4 dagen.
Zo'n toekenning wordt verscheidene malen per jaar opnieuw getoetst en duurt maximaal 3 jaar.

                                                      

e-mail : coordinatorvbn@gmail.comSamenstelling:
De inhoud van het pakket is sterk afhankelijk van wat de markt biedt.
Door samenwerking tussen voedselbanken van verschillende steden ontstaat steeds vaker een uitgebalanceerd pakket aan levensmiddelen.
In het pakket zit over het algemeen: brood, groente, fruit, pasta of rijst, soep en ingevroren vlees.

Landelijke toekenningscriteria :
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat Voedselbank Nuenen uit van het vrij besteedbare inkomen.
      vrij besteedbaar inkomen = loon - vaste lasten

      Loon = AOW, WAO, WW, etc. + huurtoeslag + belastingteruggave +
                   + zorgtoeslag + kostgeld kinderen + kindgebonden budget


Kinderbijslag en vakantiegeld worden NIET bij het loon geteld.

      Vaste lasten = huur + gas/water/licht + zorg- en andere verzekeringen + schulden

Aftrekbaar zijn ook structurele en aantoonbare aflossingen van schulden.
Autokosten mogen NIET als vaste lasten gerekend worden.


Als het vrij besteedbare inkomen uitkomt onder de grensbedragen die hieronder zijn vermeld, kunt U in aanmerking komen voor een voedselpakket.

Vrij-besteedbare-inkomen-grensbedragen in 2021 :
      - Voor een alleenstaande                   € 230,- .
      - Voor iedere volgende huisbewoner   € 95,-


De spelregels:
- De Voedselbank toetst periodiek of u nog in aanmerking komt voor een pakket.
- Wanneer u twee maal niet komt afhalen, heeft u geen recht meer op een pakket.
- U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen.
- Indien uw gegevens veranderen (adres, telefoonnummer, financiën) geef dit dan door.
- Wanneer en op welk uitgiftepunt u het voedsel kunt afhalen, wordt u apart meegedeeld.
- U neemt zelf een grote boodschappentas mee voor uw voedselpakket.
- Ontvangt u diepgevroren voedsel dan mag u dat niet na ontdooiing opnieuw invriezen.
- Bent u bv. door ziekte niet in staat uw pakket af te halen, regel dan een vervanger.
- Er wordt van u verwacht dat u, eventueel met een hulpverlener, een financieel "veranderplan" maakt en uitvoert.


Klachtenregeling:
Bent U klant van onze voedselbank ?
Voor klachten over onze voedselbank kunt U zich richten tot het bestuur.
De gegevens over het bestuur treft U hier aan.Nederland is verdeeld in acht regio's, waaronder de regio Brabant-Zeeland (7).

Deze regio is weer onderverdeeld in clusters, waarvan Eindhoven er één is.
Stichting Voedselbank Nuenen valt onder de cluster Eindhoven.

De Voedselbank Nuenen werkt nauw samen met andere Voedselbanken
uit de regio Brabant-Zeeland. Het doel is: voedseluitwisseling.
Door deze uitwisseling kunnen we onze cliënten een beter uitgebalanceerd pakket aanbieden.

Voedselbank Nuenen stelt zich ten doel: het verstrekken van voedsel aan mensen
die het financieel moeilijk hebben gedurende een beperkte tijd.

Voedselbank Nuenen zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in, die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn.

Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, óf er teveel voorraad van een bepaald product is, óf de THT-datum te dichtbij is om het product nog in het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, óf de verpakking niet 100% in orde is, óf welke andere reden dan ook. Die producten zouden anders vernietigd worden.Voor meer informatie over de Nederlandse organisatie :
     http://www.voedselbankennederland.nl*Aanmelden + info*
Contact